روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بیلیارد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بیلیارد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بیلیارد 
بیلیارد

1ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است .

 تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب میزند .

2ـ اگر میز و توپهایبیلیارد را در خواب ببینید نشانة آن است که دوستیهایبیبها و ریا کارانه شما را از پا  در میآورد .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات