روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بیلیارد - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بیلیارد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بیلیارد 
بیلیارد

1ـ دیدن میز بیلیارد در خواب نشانة جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است .

 تهمت و افترا به بینندة خواب آسیب میزند .

2ـ اگر میز و توپهایبیلیارد را در خواب ببینید نشانة آن است که دوستیهایبیبها و ریا کارانه شما را از پا  در میآورد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب بیلیارد شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خطای پیلوت بیلیارد

تعبیر خواب بیلیارد گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات