روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بی هوشی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بی هوشی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کاری پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد....

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --


حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بيهوشي درخواب بر دو وجه است. اول: دشواري كارها، دوم: تحير و سرگشتگي و فروماندگي و بيچارگي.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب.بی هوشی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بی هوشی

تعبیر خواب بی هوشی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات