روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب انگشت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب انگشت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب انگشت  
دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است که رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .

 

دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است که به خاطر خیرخواهیمشهور میشوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده میشود .

دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است که ثروت و میراثیرا به خاطر دخالت دشمنان از دست میدهید .

اخبار اکاایران

تبلیغات