روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ابزار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ابزار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ابزار 
1ـ دیدن هر ابزاریدر خواب ، نشانة کشیدن رنج و سختیبرایانجام کاریاست.

 

2ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماریسخت یکیاز دوستان یا نزدیکان شما را تهدید میکند.

اخبار اکاایران

تبلیغات