روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اذیت و آزار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اذیت و آزار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اذیت و آزار 
1ـ اگر خواب ببینید مورد آزار کسیقرار گرفته اید ، نشانة آن است که دشمنان بر علیه شما به گفتگو نشسته اند.

 

2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ایرا تحمل کنید ، نشانة آن است که میخواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب اذیت و آزار شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب آزار و اذیت , اذیت شدن توسط والدین , اذیت و ازار همکلاسی , اذیت و ازار , اذیت و آزار , آزار وازیت , ازار وعزیت

تعبیر خواب اذیت و آزار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات