روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ارث - میراث - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ارث - میراث ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته
Notice: Undefined index: menuname in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sleep/includes/content.php on line 390
از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ارث - میراث
لوک اویتنهاو میگوید :

ارث : خلاص شدن از یک موقعیت ناجور
 
اگر خواب ببینید ارثیبه شما رسیده است ، نشانة آن است که به آرزوهایخود دست خواهید یافت

2ـ اگر در خواب تجربة آزار دهنده ایرا تحمل کنید ، نشانة آن است که میخواهید در روز بعد ، کارهایتان را با سرعت بسشتر به پیش ببرید.

اخبار اکاایران

تبلیغات