روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ارگ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ارگ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ارگ
1ـ اگر در خواب صدایارگ را از کلیسا بشنوید ، علامت آن است که افراد خانواده از یکدیگر جدا خواهند شد.

 

اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیریرا مینوازید ، علامت آن است که از آسایش دنیویبهرمند میگردید و امتیازات اجتماعیزیادیبه دست میآورید.

3ـ آواز محزونیکه به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست یا مقامیاست و همچنین حکایت از وظایفیخسته کننده دارد.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات