روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسارت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اسارت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> سارت<br />strong>span> گر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بینید سیر ده ید ،p> <p dir="rtl">گر واب بینید سیر ده ید ، شانه ن ست ه حتمالاً رگیر یانتی واهید د ، ه گر توانید ن ا ل صل نید ، دبخت ومید ی وید .p> <p dir="rtl">گر ر واب بینید سى زندانى ده ست، شانه ن ست ه غلى ر سطح پایین ه ست ى وردید.p> <p dir="rtl">گر زنى ر واب ود ا زندانى سیر بیند، علامت ن ست ه ه اطر حبت وهرش ه یگران، چار سادت ى ود ورد سرزنش رار ى یرد.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب اسارت شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب اسیر

تعبیر خواب اسارت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات