روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسارتگاه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اسارتگاه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اسارتگاه
1ـ دیدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است که به بدبختیدجار خواهید شد .

 اگر خواب ببینید فردیاز اسارتگاه آزاد میشوید ، علامت آن است که سرانجام از شر بدبختیو نومیدیخود را آزاد خواهید ساخت .

اخبار اکاایران

تبلیغات