روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب استغفار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب استغفار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب استغفار   
بدان که استغفار کردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معنیآمرزش خواست از خدایعزوجل.

 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در خواب استغفار میکرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانیدارد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: استغفار کردن درخواب چهار وجه بود. اول: مال، دوم: فرزند، سوم: آمرزش از حق تعالی، چهارم: توبه کردن از گناهان.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب استغفار شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

استغفرالله ربی و اتوب الیه , تعبیر خواب استغفار گفتن , طریقه استغفار کردن , اموزش استغفار کردن , استغفار پیامک , پیامک استغفار

تعبیر خواب استغفار گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات