روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسلحه - سلاح - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اسلحه - سلاح ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اسلحه - سلاح
یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بویرسد

 

2ـ اگر خواب ببینید هنگام ایستادن بر اسکله به کشتیها نگاه میکنید ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته ها یشما به ثمر خواهد رسید

اخبار اکاایران

تبلیغات