روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اسید - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اسید ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اسید 
1ـ نوشیدن هر چیز در خواب که خاصیت اسیدیداشته باشد ، نشانة آن است که در آینده نگرانیو اضطراب فراوانیخواهید داشت .

 

2ـ اگر زنیخواب ببیند مشروب الکلیمینوشد ، معنایش این است که احتمال دارد برایرفع اختلافات دیگران میانجیشود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد .

دیدن خواب اسیدهایسمی، نشان میدهد که خیانتیکه بر علیه شما شکل میگیرد ، افشاء خواهد شد .

اخبار اکاایران

تبلیغات