روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اظهار عشق - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اظهار عشق ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اظهار عشق
1ـ اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ،

 نشانة آن است که آنطور که انتظار می رود کسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال کسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود .

2ـ اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می کند ، دلالت بر آن دارد که او در خور دوستی و رفاقت نیست . 

3ـ اگر خواب ببینید یکی از اقوام به شما اظهار عشق می کند ، نشانة رنح و ناامیدی است .

4ـ اگر خواب ببینید با یکی از اقوام مکاتبة عاشقانه دارید ، نشانة آن است که بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب اظهار عشق شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

یه پیرمرد عاشقم شده

تعبیر خواب اظهار عشق گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات