روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب اعلامیه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب اعلامیه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اعلامیه 
لوک اویتنهاو می گوید :

اعلانیه خبرهای غیر منتظره
خواندن اعلانیه : شخصی به شما اهانت خواهد کرد

چاپ کردن : ارتقاء شغلی
دست به دست دادن : کار بد
چسباندن : اتلاف وقت

1ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را پخش می کنید ، علامت آن است که به علت دعوا و مشاجرات ، کارتان به دادگاه کشیده خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید اعلامیه ای را چاپ می کنید ، نشانة آن است که اخباری ناخوشایند خواهید شنید .

تعبیر خواب اعلامیه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات