روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب الاحزاب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب الاحزاب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب الاحزاب

اگر دید که سوره احزاب می خواند، دلیل که صد دینار بیابد و به خداوندش دهد. ابراهیم کرمانی گوید:

رسول (ص) را به خواب بیند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: توفیق یابد.

اخبار اکاایران

تبلیغات