روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب الانشراح - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب الانشراح ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب الانشراح

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشراح می خواند، دلیل که دشواری بر وی آسان گردد.

 

 ابراهیم کرمانی گوید: خدای تعالی کارهای بسته بر وی آسان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از سختی فرج یابد.

تعبیر خواب الانشراح گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات