روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آب دادن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب آب دادن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب آب دادن  

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند که بی بها آب به مردم همی داد،

دلیل کند که در دنیا و آخرت خیر او به مردم برسد و جایگاه خراب آبادان کند.

حضرت دانیال گوید:

آب دادن مردمان را،دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهای نیک و پسندیده

اخبار اکاایران

تبلیغات