روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آتش فشان
دیدن آتشفشان در خواب ، نشانةآن است که با کسانی مخالفت می کنید

که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد ، زیر سؤال می برند .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواب آتشفشان

تبلیغات