روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آتش فشان - تعبیر خواب

تعبیر خواب آتش فشان
دیدن آتشفشان در خواب ، نشانةآن است که با کسانی مخالفت می کنید

که شهرت شما را به عنوان شهروندی درستکار و خوش برخورد ، زیر سؤال می برند .

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران