روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آتشکده - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب آتشکده ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب آتشکده 

محمدبن سیرین گوید: آتشکده به خواب ، جایگاه مکرره بود.

 

ابراهیم کرمانی گوید: آتشکده جایگاه مردم احمق و خالی بود. اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزی به وی رسید، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خواری به وی رسد، لیکن از بدی برهد و سرانجام پشیمانی خورد.

اخبار اکاایران

تبلیغات