روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آرایشگاه - تعبیر خواب

تعبیر خواب آرایشگاه

ـ دیدن آرایشگاه در خواب ، علامت آن است که با دقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت .

 

2ـ اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند ، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات