روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آستین - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب آستین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب آستین
لوک اویتنهاو میگوید : بلند : افتخار کوتاه : ضرر گشاد : خشم

 شد. 2ـ دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان ، نشانة آن است که به لذتهای فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات