روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب آگهی درگذشت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب آگهی درگذشت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب اگهی درگذشت

ـ اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید ، نشانة آن است که وظایف دشواری بر شانة شما گذاشته خواهدشد.

 

 اگر خواب ببینید مشغول خواندن آگهی درگذشت کسی هستید ، علامت آن است که بزودی از شنیدن خبری پریشان خواهید شد.

اخبار اکاایران

تبلیغات