روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب آلومینیوم  

ـ دیدن آلومینیم در خواب ، دلالت بر آن دارد که به همین زندگی خود قناعت می کنید.

 

2ـ اگر زنی در خواب زیور آلات و یا ظروف آلومینیمی کدر ببیند ، نشانة آن است که زیانی خواهد دید و اندوهی غیر قابل پیشبینی بر او چنگ خواهد انداخت.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات