روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب رز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زstrong>span><br /><br />گر اغی پر ز ل ای ز نگارنگ بینید ه حیطی ارد ی وید ه ردمی وب ارد ما ز یدار صاحبتشان تنفع ی ردید. گر بینید ه ک وته ز ر انه ود اشته ید ه بلا بوده زنی ر سیر زندگی ما رار ی یرد. گر مسر دارید زدواج ی نید گر مسر ارید ا و هر ستید شتی ی نید گر ا زن یگری یز ختلاف ارید فع دورت ی ود. گر ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا زنی بیند صاحب ختری ی ود ه ر زیبایی سن لق راوت صباحت نگشت ما ی ود. گر ین <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ا پسر وانی بیند عاشق ی ود زدواج ی ند. ز زرد ویای زنی ست یمار ونه لی وش لب یک نظر. ز سرخ زنی ست ا شاط. ز صورتی زنی ست ه صاحبتش غتنم ست. ز شکیده غمی ست ه ز انب ک زن ه ما ارد ی ید ود ن زن یز لا سیب ی یند. گر ز ا ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> پرپر نید ه ک زن سیب لی ی سانید زندگیش ا ر خاطره رار ی هید.p> <p>حمدبن سیرین وید: ز ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aلیل ر زنی یکوکار ریمه ند. گر یند زی اشت رختهای سبز پاکیزه ر و ست رهنگام ی، لیل ند ه زنی یکوکار خواهد ز و یر نفعت یند. گر یند ه رگ رختهای ز بود، تاویل ه لاف ین ست. گر یند ه رگ رختها زرد شت ود، لیل ست ه یمار ردد. گر یند ه ز لک و بود، تاویلش ز یر ر ه داوند ز ود ضرت مام عفر صادق رماید: یدن ز ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر سه جه ست. ول: زن. وم: نفعت ود ز سبب زن. سوم: نج غم ندوه ود. گر ز ا راب یند، لیل ند ر دی حوال داوندش زبان تاویلش دمتکار انه ودp> <p>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب رز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رز قرمز نشانه چیست؟ , رز سفید نشانه چیست , تعبیر خواب گل رز

تعبیر خواب رز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات