روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دار - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

 دار
لطفا به حرف ـ آ ـ کلمه آویختن نگاه کنید.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود. اگر بیند دارچین می خورد غم اندوهش صعب تر بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دارچین جهت رفع علت می خورد و او را سود داشت، دلیل نیکی و صلاح است. 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات