.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 تعبیر خواب خانه

1389/07/24

تعبیر خواب خانه

خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت. چنان چه ببینید یکی از اتاقهای خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می شود و غمی و زیانی به او می رسد. اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست . اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می دهد.

تعبیر, خانه, خواب سفر را , خواب دیدن ,عبیر خواب , خواب بهره نیکو ,زمان های تعبیر خواب , تفسیر ,تعبیرخواب, خیر ,تعبیر خوب , خواب دندان تعبیر خواب akairan ,تعبیر خواب خانه

 محمدبن سیرین گوید: خانه مفرد درخواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستونهای خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند درِ خانه خود بشکست، ... 
دلیل که از کسی او را مالی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگتر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود. اگر بیند درِ خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که ا را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.


نظرات
نظر جدید

نام

ایمیل

نظر


کد امنیتیالناز
|
1394/09/20
1-
12+
سلام من درحال نقل مکان ازشهری به شهردیگری هستیم وتنها رفتم خونه ی خوبی قولنامه کردم ولی سه روز پیش همسرم خواب دیدکه خانه قدیمی وفرسوده وداغون گرفتم که درخواب نارحت بوده ازمن که چرااینجورخونه گرفتم ودیشب من هم خواب دیدم رفتم خونه جدید رو قولنامه کردم ببینم دیدم خونه ای قدیمی وکهنه بود میشه بگید تعبیرش چیه ممنون
پاسخ ها
مهین
|
1394/09/15
2-
6+
سلام من خواب دیدم که یه خونه کوچکتر از خونه خودمون خریدیم من خیلی ناراحت بودم رفتیم خونه رو ببینیم با همسایه های اونجا خیلی خوب بودیم
پاسخ ها
ساینا
|
1394/09/05
3-
6+
سلام من خواب دیدم خانه کلبه ای روی یک ستون بود باد اومد و اون خونه افتاد پایین تعبیرش چیه
ارزو
|
1394/08/26
5-
7+
من توى خوابم ديدم ك ى فردى داره منو از خونه بيرون ميكنه ميشه بپرسم تعبيرش چيه
سالار
|
1394/06/10
3-
12+
سلام من تو خواب دیدم که تو یه خانه قدیمی و بزرگ هستم و مادربزرگم انگور آماده کرده که بعضی هاش کشمش شدن و به من میگه بیا اینا رو بخور و من نمیخورم و بعد زن داییمو میبینم که حلوا آماده کرده . مادربزرگ منم مریضه میترسم اتفاق بدی براش بیوفته اگه کسی تعبیرشو میدونه خواهشا بگه ممنون از وقتی این خوابو دیدم نمیتونم بخوابم اگه کسی بلد بود بگه مرسی
پاسخ ها
تازی
|
1394/06/17 - 23:03
ازدیگاه روانکاوی مفهوم اضطراب تاثیر عمیق دررویاهای ما دارد نگرانی از بیماری مولد رویای شماست درعین حال تفسیر شخصیت شما از زن دایی؟


مطالب مرتبط