روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب سیر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب سیر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب سیر

محمدبن سیرین گوید:

سیر در خواب مال حرام است.

 

ابراهیم کرمانی گوید:

خوردن سیر درخواب ، رنج و غم و گریستن بود. اگر بیند نخورد او را مضرت کمتر بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است.

اول: مال حرام.

دوم: سخن زشت (شخص زشت).

سوم: غم و اندوه.

چهارم: گریستن.

پنجم: سختی دیدن(دوچار شدن به مشقت وسختی).

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سیر مال حرام است و بدنامی و شهرت و آوازه بد. چنانچه در خواب ببینید مقداری سیر دارید به همان مقدار مال حرام به چنگ می آورید که موجب بدنامی شما می شود و همه از آن مطلع می گردند و شما نمی توانید خطائی را که مرتکب شده اید پنهان کنید. شخصی به خانم آتیانوس گفت: در خواب دیدم شخصی یک شیشه سیر ترشی هفت ساله برای من آورد من شیشه سیر ترشی را در آشپزخانه گذاشتم ولی بوی آن همه جای خانه را پر کرده بود. خانم آیتانوس به او گفت: رشوه گرفته ای و با آن پول حرام اسباب و لوازم خانه خریده ای و عمل تو طوری است که هر کس وارد خانه ات می شود در اولین نظر می فهمد تو پول مفت و باد آورده به دست آورده ای. خوردن سیر غم و اندوهی است که از خوردن و داشتن مال حرام عارض بیننده خواب می شود.
 

 

 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب سیر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دیدن سیر ترشی در خواب , تعبير خواب سير چيست , گذاشتن سیر در دهان , سبز شدن حبه سیر , دیدن سیر درخواب , سیر خورد شده

تعبیر خواب سیر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات