روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب سوسک

تعبیر خواب سوسک

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر سوسک در خواب , دیدن سوسک در خواب , سوسک های نیش دار , خانه پر از سوسک , تعبير خواب سوسك , تعبیرخواب سوسک , علت سوسک مرده , سوسک در منزل , ماشین بوتولی , آخوندک سبز , سوسک سبز , ببر سوسک

تبلیغات