روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شکنبه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شکنبه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب شکنبه

شکنبه در خواب های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است که در جهت تامین معاش خویش تحصیل می کنیم. اگر شکنبه محتوی سرگین و کثافت باشد مالی است حرام و اگر بد رنگ و متعفن باشد گرفتاری و زحمت است در جهت همان مالی که به دست می آورید. شکنبه حیوانات حرام گوشت غم و اندوه است اما گویای زیان مالی نیست.

دیدن شکنبه هر جانوری که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال کند. اگر شکنبه پر از سرگین است، دلیل بر مال حرام کند. اگر بیند شکنبه پخته می خورد، دلیل بر منفعت است.

تعبیر خواب شکنبه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات