روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب شاسی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب شاسی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب شاسی

اسکلت و بدنه هر دستگاهی را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکیل یافته باشد شاسی می نامند. شاسی کلمه ای است که از زبان انگلیسی به زبان ما آمده و پذیرفته شده و تقریبا هویت فارسی گرفته چرا که کلمه مجرد دیگری نداریم به جای آن بگذاریم مگر این که کلمه ای مرکب ایجاد کنیم. از این نوع در فارسی زیاد یافت می شود. به هر حال رادیو، تلویزیون، اتومبیل و غیره شاسی دارند اگر زنی در رویای خود شاسی با تعریفی که شد ببیند آن شاسی شوهر اوست و اگر مردی در خواب شاسی ببیند شغل و حرفه اوست و کاری است که زندگیش بر مبنای انجام آن کار اداره می شود و معاشش فراهم می آید. این تعبیر بر قبول این مسئله انجام می گیرد که قوام زن به شوهرش است و قوام مرد بر حرفه و کار شرافتمندانه ای که انجام می دهد و زندگیش را اداره می کند. اگر زنی شاسی خالی ببیند، مثل شاسی تلویزیون یا رادیو خواب او توجه می دهد که شوی آن زن نیازمند توجه است. اگر مردی در خواب ببیند که شاسی اتومبیل یا کامیون دارد و آن شاسی نو است و تازه از کارخانه بیرون آمده خواب او از بهبود کارش خبر می دهد و اگر آن شاسی شکسته و معیوب باشد نقصی در کار و حرفه اش به وجود می آید که مطلوب نیست. سوار شدن بر شاسی کامیون یا اتومبیل بدون اتاق و داشتن شاسی رادیو، تلویزیون و یخچال و از این قبیل مسئولیتی است که به رموز انجام آن کار و مسئولیت آگاه نیستید و اقدام به کاری است که اطمینان ندارید بتوانید از عهده برآیید به زبان دیگر خامی و ناپختگی است. ساختن شاسی ایجاد کار است و پیاده کردن آن تخریب کار مربوط به خود بیننده خواب .

 

 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب شاسی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب خرید ماشین شاسی بلند , تعبیر خواب ماشین شاسی بلند , بر مرکب چوبین نشستن , برمرکب چوبین نشستن

تعبیر خواب شاسی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات