روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب قوری - تعبیر خواب

http://cdn.akairan.com/akairan/user/1/20155302314730a.png

تعبیر خواب قوری

قوری در خواب های ما زن یا مردی است حسابگر و دقیق که قدر مال خودش را می داند و پول را حفظ می نماید و پشیزی بیش از نیاز خرج نمی کند.

 

تعبیر خواب قوری گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات