روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

https://cdn.akairan.com/akairan/user/1/2015611444080a.png

تعبیر خواب پای انسان

معبران بر مبنای این قیاس که قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی است که اندوخته، پا را به مال و دارائی تعبیر کرده اند و به تجربه نیز ثابت شده که ثروت و دارائی شخص بیننده خواب در رویاهایش به شکل پای خودش شکل می گیرد و مجسم می شود. از ابن سیرین نقل است که اگر کسی ببیند یک پای خود را از دست داده نشان آن است که نیمی از دارائیش از بین می رود و چنانچه در خواب ببیند هر دو پایش را بریده اند یا شکسته که نمی تواند بایستد همه ثروت خود را تباه می کند. اگر کسی درخواب ببیند که پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد چنانچه ثروت مند است به مال بیشتری دسترسی می یابد و اگر تهی دست است پولدار می شود و اگر ببیند پاهای فلزی دارد یا چکمه و کفشی از فلز به پا کرده نشان امنیت مالی است و می گوید بیننده خواب از نظر مالی تامین خواهد یافت و خیالش راحت خواهد شد همین تعبیر هست اگر کسی در خواب ببیند که هر دو پایش را با طناب بسته اند. اگر بیننده خواب ببیند که پایش هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی به او خیانت می کند و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد و مختصر گرفتاری به وجود می آورد. اگر کسی ببیند که به جای دو پا چندین پا دارد به سفر می رود. چنانچه در خواب ببینید که به زمین لگد می زنید و پا می کوبید خوب نیست زیرا برای بیننده خواب غم و اندوه پیش می آید. درد پا در خواب در صورتی که بیننده خواب پا درد نداشته باشد ترس از آینده است.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بستن دمپایی مخصوص پا گچ گرفته , نحوه باز شدن کف شورهای جدید , یک انسان اتش افزار گرفتن , اندازه دست و پای انسانچ , برعکس عمل کردن دست کودک , اگر انسانها 4 پا بودند , اندازه دست و پای انسان , چسبیدن بچه به پای مادر , تعبير خواب قطع شدن پا , تعبیر خواب پای شکسته , دیدن خواب قطع شدن پا , ته پا چاق باشه روایت , قطع رفتن بوسیله سکه , باز بودن بین دو پا , دررفتگی پای گوسفند , باز بودن بین دوپا , پا بزرگ یا کوچک , پای چپ در خواب , جا پای خود را , پا های ایرانی , پایمان شدن حف , 10 پا ینی چی , پای ژیلت زده , گی خار ماشین , قطع نشدن ش , بزرگ پاه

تبلیغات