روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کیف - تعبیر خواب

کیف
کیف معرف ظرفیتی است که در مقابل مسائل زندگی دارا هستیم و کسی از آن آگاه نیست. یکی ظرفیت مقام و جاه را ندارد . دیگری ظرفیت پول را ندارد و با لاخره کسی هم هست که ظرفت محبت را ندارد و الله اعلم.

 

تبلیغات