روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب

کوفته
کوفته نیز مانند کوکو از غذاهای خوب است که به نعمت و روزی تعبیر می شود به شرطی که ترخون و مرزه و سبزی های تند و تلخ نداشته باشد. ترشی و چاشنی و رنگ بد آن نیز تعبیر را تغییر می دهد و غم و رنج می آورد.

تبلیغات