روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کبوتر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب کبوتر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/15100.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب کبوتر strong>div>a>span>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بوترstrong>span><br/><br/>بوتر ین تمام قوام لت ا رغ عشق حبت صلح وستی ناخته ی ود. بوتر ر فاداری سبت ه فت، عد ز و ی ظیر ر عشق ه انه زادگاه اخص مونه ناخته ده ست. بوتر پرنده ی ست رام هلی ی زار ن در ه ست موز ی ود ز کف دست صاحب ویش انه ی یرد. گر حبوسی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بوتری سفید بیند ز زندان لاص ی ود زادی ود ا از ی ابد. گر یماری ین <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>ا بیند فا اصل ی ند نان ه امداری بیند ین ویش ا ی پردازد. عبران وشته ند بوتر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>شانه زن ست لی بوتر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>شانه صلح وستی ست. نان ه ختری وان بوتر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند وهری ناسب رای و پیدا ی ود. ز امام صادق قل ست ه نان ه سی بونر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند ز سافر غایب امه ی بری ریافت ی ند. ین <strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong>ه علت ن ست ه ز بوتر ر ذشته رای امه سانی ردن پیغام سلام یز ستفاده ی ردند. گر سی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بیند وشت بوتر ی ورد ز ال زنی ستفاده ی ند. گر سی بیند ر ام ا ر حیاط خانه ش بوترانی شسته ند صاحب روت ی ود. یدن بوتر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>لا وب ست لی یدن بوتر سفید هتر ستp> <p>&nbsp;حمدبن سیرین وید: یدن بوتر، لیل زن ست. گر یند بوتری گرفت ا سی ه ی اد، لیل ه زن خواهد. گر یند وشت بوتر ورد، لیل ه ال زن ورد. گر یند بوتری ا زد یفکند، لیل ه زن ا ها ندبه سبب سخنی ه ر ق و گوید. گر یند بوتر چگان سیار اشت، لیل ه ز زنان نفعت ابد عضی ی ویند، لیل غم ود ه سبب زنان. ابرمغربی وید: گر ه <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یند بوتری اشت، لیل ه غایبش ز سفر ازآید. گر یند بوتری ر انه و مرد، مین لیل ست. گر ید بوتر سیار ر انه اشت، لیل ه&nbsp; و ا رزندان سیار اشند یز ویند ال تمام اصل ند هتری بوتر ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>سفید سبز ست. گر زنی بوتر یند، لیل ه وهری ند ختران ورد یدن بوتر ازی ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongلیل ست ر اری اطل بوتر انه، لیل ر احق ست. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن بوتر ر پنج جه ست. ول: زن. وم:نیزک. سوم: ال. هارم: امه ه ز غائب سد. پنجم: یاست ویند یدن ر بوتری ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strongلیل ر صد رم ست ه ه ی سد.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب کبوتر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب کنده شدن پای کبوتر , تعبیر خواب دیدن کبوترگرفتن , تو برگشته فارغ و آزاد از , تعبير ديدن كبوتر در خواب , تعبير خواب کبوتر سفيد , تعبیر خواب دیدن کبوتر , تعبیر خوا ب کبوتر , دیدن کفتر در خواب , کبوتر زیبای اهلی , تعبیر خواب کبوتر , پرنده نامه رسان , تعبیرخواب کبوتر , تشدید ادم دور , خانه کبوترها , جو برای کفتر , دعای یاکریم , خواب کبوتر , اسنت چیست

تعبیر خواب کبوتر گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

jazab, استاتوس های جالب, بهترین مطالب طنز, جدیدترین جملات طنز, جدیدترین مطالب طنز, جدیدترین نوشته های طنز, جملات طنز, جملات طنز جدید, جملات طنز خنده دار, جملات طنز کوتاه خرداد ماه 91, جملات کوتاه طنز, جوک خنده دار طنز 91, طنز جدید, طنز نوشته های 91, طنز نوشته های کوتاه جدید و جالب, طنز نوشته های گوناگون !, طنز کوتاه مطالب باحال, مطالب جالب مطالب خنده دار, مطالب طنز 91, گلچین جملات کوتاه طنز آمیز
تبلیغات