روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب انگشتان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب انگشتان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

انگشتان

در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد. اگر انگشتان زرد باشند از بیماری بیینده رویا خبر می دهند که او باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد. انگشتان سیاه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتی یا سرخ و به هر تقدیر در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت در کار زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است و زیاد شدن انگشتان دست توانائی در انجام کارها. اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد و اگر ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد.

http://www.akairan.com

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب انگشتان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب کوتاه شدن انگشتان دست , کبودی نوک انگشت شصت دست , تعبیر خواب بریدن انگشت , دیه بند انگشت دست راست , کبودی انگشت شصت دست , خواب رفتن یک انگشت , دیه انگشتان دست چپ , سبزشدن کنار انگشت , سبز شدن انگشت , تتو بند انگشت , قطع انگشت دست , قطع شدن انگشت , انگشت بریده , بریدن انگشت , انگشت پام

تعبیر خواب انگشتان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات