روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب کاریز - تعبیر خواب

تعبیر خواب کاریز

در مورد کاریز هم به کلمه قنات حرف ـ ق ـ مراجعه کنید.

اخبار اکاایران

تبلیغات