روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گشنیز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گشنیز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گشنیز

گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است. برخی از معبران کهن نوشته اند گشنیز بیماری است و چنانچه در خواب ببینید که گشنیز می خورید بیمار می شوید که البته بیماری خود موجب غصه و ناراحتی است.

حضرت دانیال گوید: دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد.

اخبار اکاایران

تبلیغات