روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گشنیز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب گشنیز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب گشنیز

گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است. برخی از معبران کهن نوشته اند گشنیز بیماری است و چنانچه در خواب ببینید که گشنیز می خورید بیمار می شوید که البته بیماری خود موجب غصه و ناراحتی است.

حضرت دانیال گوید: دیدن گشنیز در خواب غم و اندوه است و دانه آن در خواب چیزی نباشد.

تعبیر خواب گشنیز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات