روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

loading...

تعبیر خواب گریه

گریه
گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیر خواب به هیچ وجه تعبیر ندارد. تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم. اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است . چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد. اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما می رسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکندو بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت.نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تو فقط دست به رانو مزن و گریه نکن , پشیمانی بعد از از دست دادن عشق , آهنگ کجا بود که با تو گریه کرد , دعا برای بستن زبان طرف مقابل , آیا مردگان همدیگر را میبینند , تعبیر خواب جیغ کشیدن و گریه , تعبیر خواب گریه کردن مرده , تعبیر خواب گریه برای مرده , تعبير خواب ديدن گريه کسي , تعبیر خواب گریه مرد دیگر , تعبیرخواب گریه برای عشقت , تعبیر گریه کردن در خواب , ترانه گریه کنم اگر همی , علت ناله کردن در خواب , تعبیر خواب گریه کردن , تعبیرخواب گریه زاری , بغض کردن نشانه جیست , عکس پدر در حال گریه , اگر خدا شادی و عشق , گریه کنیم تازه شود , گریه هایم بی صداست , تعبیر گریه در خواب , گریه کردن در خواب , خواب چند مرحله ای , گریه هایم بیصداست , تعبیر خواب گریستن , گریه کنم اگر همی , تعبير خواب گريه , روانشناسی گریه , تعبیرخواب گریه , شیون من درختمه , گريه كردن مرد , گریه خانمها و , گریه در خواب؟ , گریه در خواب , رفتن با گریه , گریه ادمها , گریه مادر , کریه دار , گریه کدن

تبلیغات