روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب گریه

گریه
گریه در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه ببینیم. یک وقت هست که در خواب گریه می کنیم و این گریه فیزیکی است. چنان هق هق می گرئیم یا خودمان به سبب شدت گریستن بیدار می شویم یا اطرافیان ما را بیدار می کنند و می گویند در خواب گریه می کردی. دانشمندان و روانکاوان دریافته اند که این گریه یک تحریک شدید عصبی است و از نظر علم تعبیر خواب به هیچ وجه تعبیر ندارد. تحریکات عصبی گاه موجب خنده می شود و گاه سبب گریه و این هر دو حالت چنان واکنشی ایجاد می کند که اگر کسی در کنار ما بیدار باشد می فهمد یا می بیند که در خواب ما می خندیم یا گریه می کنیم. اما گریه دیگری هست که روانی و روحی و صرفا رویاست. یعنی در خواب خودمان را می بینیم که گریه می کنیم یا دیگری اشک می ریزد. این نوع گریستن در خواب تعبیر دارد. گریستن در خواب شادی و خرمی و فرح و انبساط است . چنانچه در خواب ببینیم گریه می کنیم در روزهای آینده خوشحال می شویم و حادثه ای خوب برای ما اتفاق می افتد. اگر در خواب ببینیم که دیگری گریه میکندخبری خوش به ما می رسد ولی اگر در رویای خویش ببینیم که کسی می خندد و بعد از خنده بلافاصله گریه میکندو بعد به قهقهه می خندد خوب نسیت.نه برای آن کسی که می خندد و گریه می کند و نه برای ما که بیننده خواب هستیم. اگر در خواب ببینیم کسی که مرده است گریه می کندخوب است و جای نگرانی نیست.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

رفتن با گریه , تعبير خواب گريه , عکس پدر در حال گریه , گریه کنیم تازه شود , گریه در خواب؟ , تعبیر خواب گریه برای مرده , گریه کدن , پشیمانی بعد از از دست دادن عشق , گریه هایم بی صداست , گریه هایم بیصداست , کریه دار , گریه کردن در خواب , گریه مادر , تعبیرخواب گریه , تعبیر گریه در خواب , روانشناسی گریه , دعا برای بستن زبان طرف مقابل , گریه خانمها و , تعبیر خواب مادر مرده , تعبیرخواب گریه برای عشقت , تعبیرخواب گریه زاری , تعبیر خواب گریه کردن مرده , تعبیر خواب گریه مرد دیگر , آیا مردگان همدیگر را میبینند , تعبیر خواب مادر مرده , تعبیر خواب جیغ کشیدن و گریه , علت دیدن خواب یک نفر , شیون من درختمه , علت ناله کردن در خواب , تعبير خواب ديدن گريه کسي , گريه كردن مرد , گریه ادمها , آهنگ کجا بود که با تو گریه کرد , گریه در خواب , تعبیر گریه کردن در خواب

تبلیغات