تعبیر خواب لاک پشت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب لاک پشت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <bLOCKQUOTE style="MARGIN-RIGHT: 0px" dir=ltr> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000080"><a Href="http://tabirkhab.akairan.com/sleep/sleep/14991.html"><div class="mzc"><strong>تعبیر خواب لاک پشت strong>div>a>span>span>p>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE>BLOCKQUOTE> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: #ff0000"><strong><strong><span style="COLOR: #000080">تعبیرspan> strong><strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>لاک پشتstrong>span><br/><br/>لاک پشت زن ا ردی ست پیر هن سال. پر وصله سیار وقر سنگین، صبور رام ه پند ی هد یر صلاح نسان ا ا ی واهد. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید ه اک پشتی ارید ه ربوط ه ماست، ثلا ر اغ ا لک ما زندگی ی ند شان ن ست ه ه صبر وصله یاز ارید.میر رونتان ما ا ه صبر وصله ردباری عوت ی ند ین عوت ا ا شان ادن لاک پشت ه ما ی ساند. مین ور مکن ست پیری هن سال ا تجربه ر سیر ِرار گیردکه مین عوت ا کندو ما ا پند دهد اهنمائی ند. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید ر اک پشتی شسته ید ه ک سفر ور ی وید ا ر ریا سافرت واهید رد ه ین سفر ما سیار ولانی واهد ود. گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>بینید وشت لاک پشت ی ورید عمرتان ولانی واهد ود ا یراثی ه ما ی سد ه صاحب ن پول روت ر یاری عید ی زیسته کنون م ن رده یگ ر اصله ی ور رار ارد.p> <p>گر ر<strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>لاک پشت یند، لیل ر ردی عالم ست ه ز صحبت و ائده ه ردم سد. حمدبن سیرین وید: گر ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>یند لاک پشت اشت ا ر انه مد، لیل ست و ا ا زاهدی صحبت فتد. گر یند وشت لاک پشت ورد، لیل ست ه در ن علم موزد. ضرت مام عفر صادق رماید: یدن لاک پشت ر <strong><span style="COLOR: #000080">وابspan> strong>رسه جه ست. ول: ردی عالم. وم: ردی زاهد. سوم: ردی صناع.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب لاک پشت شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب دیدن لاکپشت که متفوع خود را میخورد , داشتن لاکپشت برای جلوگیری از سحر , کشته شدن لاک پشت های نینجا , تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاکپشت , خواص تخم لاک پشت , زن لاک پشت سوار , غذای لاکپشتها , سوسک لاک پشتی , لاک پشت کوچک , غذای لاکپشت , فال لاکپشت , لاک پوشت

تعبیر خواب لاک پشت گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
تبلیغات