روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب لاستیک - تعبیر خواب

تعبیر خواب لاستیک

لاستیک غیر از (تایر) اتومبیل است. البته تایر را هم از لاستیک درست می کنند اما لاستیک در اینجا به معنی جنس لاستیک است که ماده ای است نرم و پر مصرف. لاستیک در خواب های ما نشان دهنده نرمش و ملایمت و قابلیت انعطاف شدید است

تعبیر خواب لاستیک گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات