روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب وحشت - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب وحشت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

وحشت
اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانة‌ آن است که دچار زیان و نومیدی خواهید شد . اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده و مضطرب به نظر می رسند ، نشانة‌ آن است که اندوه دوستان شدیداً بر شما تأثیر می گذارد .

http://tabirkhab.akairan.com/
تبلیغات