روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر یخچال - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر یخچال ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

یخچال
دیدن یخچال در خواب ، نشانة آن است که فردی را آزار خواهید داد که می کوشد از راه درست امرار معاش کند . اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانة آن است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .

http://tabirkhab.akairan.com/

اخبار اکاایران

تبلیغات