شیرینی گلپر
روغن ها را نرم کرده، پودر قند را اضافه می کنیم. آن قدر ورز می دهیم تا کاملآ یک دست شود سپس آرد نخود چی را افزوده، آرد سفید را هم کم کم اضافه کرده، آنقدر ورز داده تا خمیر ترک نخورد...

شیرینی گلپر

▪ مواد لازم:
 ـ آرد سفید یک و یک چهارم پیمانه
 ـ آرد نخودچی دو قاشق غذاخوری
 ـ روغن جامد پنجاه گرم
 ـ پودر قند صد و سی گرم
 ـ روغن صاف (کره گیاهی) بیست تا بیست و پنج گرم 


 ▪ طرز تهیه:
 روغن ها را نرم کرده، پودر قند را اضافه می کنیم. آن قدر ورز می دهیم تا کاملآ یک دست شود سپس آرد نخود چی را افزوده، آرد سفید را هم کم کم اضافه کرده، آنقدر ورز داده تا خمیر ترک نخورد.
 می توان از سه رنگ قهوه ای، زرد و سفید استفاده کرد مقداری از مواد را با کاکائو قهوه ای کرده،مقداری را زعفرانی و باقی را به رنگ سفید خمیر تهیه می کنیم. مواد را گلوله کرده رویشان را تخم خرفه پاشیده و در سینی می گذاریم. گلپر را در فر با حرارت صد و هفباد و پنج درجه سانتیگراد به مدت بیست دقیقه قرار می دهیم. بعد از این مدت با زدن ضربه ای از زیر سینی، اگر شیرینی جابجا شد، شیرینی آماده است.

 ▪ نکات مورد توجه:
 ۱) صد و سی گرم پودر قند معادل یک پیمانه است.
 ۲) به هیچ وجه از شکر استفاده نکنید. اگر پودر قند در دسترس نیست، شکر را آسیاب کرده پودر قند به دست می آید.
 ۳) ورز دادن در این شیرینی بسیار مهم است. تا وقتی ورز دهید که خمیر کامل در دست جمع شود.
 ۴) فر را از قبل گرم کنید.

▪ مواد لازم:
 ـ آرد سفید یک و یک چهارم پیمانه
 ـ آرد نخودچی دو قاشق غذاخوری
 ـ روغن جامد پنجاه گرم
 ـ پودر قند صد و سی گرم
 ـ روغن صاف (کره گیاهی) بیست تا بیست و پنج گرم 


 ▪ طرز تهیه:
 روغن ها را نرم کرده، پودر قند را اضافه می کنیم. آن قدر ورز می دهیم تا کاملآ یک دست شود سپس آرد نخود چی را افزوده، آرد سفید را هم کم کم اضافه کرده، آنقدر ورز داده تا خمیر ترک نخورد.
 می توان از سه رنگ قهوه ای، زرد و سفید استفاده کرد مقداری از مواد را با کاکائو قهوه ای کرده،مقداری را زعفرانی و باقی را به رنگ سفید خمیر تهیه می کنیم. مواد را گلوله کرده رویشان را تخم خرفه پاشیده و در سینی می گذاریم. گلپر را در فر با حرارت صد و هفباد و پنج درجه سانتیگراد به مدت بیست دقیقه قرار می دهیم. بعد از این مدت با زدن ضربه ای از زیر سینی، اگر شیرینی جابجا شد، شیرینی آماده است.

 ▪ نکات مورد توجه:
 ۱) صد و سی گرم پودر قند معادل یک پیمانه است.
 ۲) به هیچ وجه از شکر استفاده نکنید. اگر پودر قند در دسترس نیست، شکر را آسیاب کرده پودر قند به دست می آید.
 ۳) ورز دادن در این شیرینی بسیار مهم است. تا وقتی ورز دهید که خمیر کامل در دست جمع شود.
 ۴) فر را از قبل گرم کنید.

شیرینی گلپر
4 (66%) 44 رای