آکاایران: طرزتهیه


طرز تهیه شکلات

آکاایران: طرز تهیه شکلات مغزدارباطعمی متفاوت


طرز تهیه شکلات

ابتدا شکلاتهاراخردکرده وبه روش بن ماری ذوب میکنیم.(اونارا توی ظرف ریخته وروی کتری درحال جوش میذاریم تاذوب بشوند.)
به گزارش آکاایران: توی این فرصت بین 6 تا 8 قطره اسانس نعنارابه شیر عسلی اضافه میکنیم.شیر عسلی هم آماده هست هم خودتون میتونید تهیه کنید .من همیشه خودم درست میکنم وتاحالا نخریدم.قالب شکلات را آماده کنیدو شکلاتهای ذوب شده رادرون آن بریزیدچند دقیقه نه خیلی بذارید توی یخچالو دوباره دربیاریدوخالی کنید.بایدیه لایه نازک ته قالب بمونه دوباره بذارید تویخچال تاسفت بشه .وقتی سفت شد بیارید بیرون وبا قاشق چایخوری کمی از شیرعسلی آغشته با اسانس نعنا راروی شکلاتهای توقالب میریزیم وروی آن دوباره شکلات مذاب بریزیدوقالب را ازجابرداریدوتهش راچندباربه سطح جایی که کار میکنیدمثل اپن آشپزخونه بزنید تا حبابهای آن خارج شوندوسپس دوباره بذارید توی یخچال تا سفت بشوند.وبعد از قالب دربیاریدومیل کنیدتا متوجه طعم بینطیرو متفاوتش بشوید.
من این شکات را با چهار مغزی درست میکنم .یکی همین که دستورش را گذاشتم ویکی با مغز کرمفیل وانیلی ویکی دیگه با مغزکروفیل کاراملی ودیگری با مغزنارگیل وشیرعسلی باطعم موز که همشون فوق العاده هستند.
ازجایی نگرفتم ازخودم در آوردم


.

منبع :

تبلیغات