آکا

الکی مثلا منم چادریم... - - آکا

مجله آکا ایران: این روزها با رشد چشمگیر استفاده از شبکه های مختلف اجتماعی وقوع اتفاقات مختلف هم در این شبکه ها افزایش یافته است. ایرانی ها هم از این امر مستث
آکا

مورد داشتیم دختره... - - آکا

مجله آکا ایران: متاسفانه این روز ها شوخی ها و لطیفه هایی با آغاز گر «مورد داشتیم دختره… » برای تمسخر دختران ایران در شبکه های اجتماعی دست به دست میچرخن
آکا

خدا نصیب هیچ کسی نکند... - - آکا

مجله آکا ایران; همراهان بیماران اغلب به دلیل کمبود امکانات پزشکی در شهرستانها کیلومترها راه را طی می کنند تا از خدمات درمانی کلانشهر تهران بهره مند شوند. بعض
تصاویر

روزگار سخت بابای مدرسه + تصاویر - - آکا

روزهای سخت بابای مدرسه     مجله آکا ایران :حسین ساجدی بابای مدرسه است که سال ها ، با عزت نفس و صداقت کامل به مدرسه و دانش آموزان خدمت کرده ، بیماری دیابت به
تبلیغات