تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی (تیپ A هستید یا تیپ B)

پاسخ به تست شخصیت شناسی به شما کمک می کند تا شخصیت خود را بهتر بشناسید و به چرایی تفاوت رفتار خود با دیگران، در موقعیت های یکسان پی ببرید. احتمالا در
عزت نفس

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI)

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (Cooper Smith Self Esteem Inventory) در مراکز مشاوره معتبر در دنیا برای سنجش عزت نفس مورد استفاده قرار می گیرد. چقدر احسا
علل تأخیر در رشد گفتاری کودک

علل تأخیر در رشد گفتاری کودک

مجموعه: روانشناسی کودکان علل تأخیر در رشد گفتاری کودک شایع ترین شکل گفتار نامفهوم، نوک زبانی صحبت کردن است نباید تأخیر در رشد گفتاری را با تأخیر در یاد گ
تنبیه بدنی کودک

تنبیه بدنی کودک چه عواقبی دارد؟

مجموعه: روانشناسی کودکان تنبیه بدنی کودک چه عواقبی دارد؟ تنبیه بدنی می تواند کودکان را درباره شناخت و تشخیص درست از غلط به اشتباه بیندازد   یک روان ش
تبلیغات