برند لویی ویتون و طراحان جواهرات آن، به اصل تمایز در طراحی و تولید جواهرات باور دارند. این باوربه‌گونه‌ای است که به محض دیدن جواهرات این برند می‌توان هم تشخیص داد که این جواهرات متعلق به این برند است و دیگر اینکه تمایز آن با جواهرات دیگر برندها قابل تشخیص است. استفاده هنرمندانه از انواع طلاهای زرد و سفید وصورتی از یکسو و نشانه‌گذاری از طریق المان‌های آشنای این برند از جمله ستاره‌ها و برگ‌های چند پر، که در مجموعه‌های مختلف آن تکرار شده، در جواهراتی که می‌بینید، کاملا پیداست.
 

لویی ویتون

جدیدترین مدل جواهرات زنانه

 

جدیدترین مدل جواهرات زنانه

 

برند لویی ویتون و طراحان جواهرات آن، به اصل تمایز در طراحی و تولید جواهرات باور دارند. این باوربه‌گونه‌ای است که به محض دیدن جواهرات این برند می‌توان هم تشخیص داد که این جواهرات متعلق به این برند است و دیگر اینکه تمایز آن  با جواهرات دیگر برندها  قابل تشخیص است.

استفاده هنرمندانه از انواع طلاهای زرد و سفید وصورتی از یکسو و نشانه‌گذاری از طریق المان‌های آشنای این برند از جمله ستاره‌ها و  برگ‌های چند پر، که در مجموعه‌های مختلف آن تکرار شده، در جواهراتی که می‌بینید، کاملا پیداست.

تاکید بر استفاده از هر سه نوع طلا دربرگ‌های چند پر دستبندها، گردنبندها، گوشواره‌ها و حتی حلقه‌ها، در حالی که در زمینه اصلی یک نوع طلا بیشتر حضور ندارد، نشان می‌دهد که طراحان با هوشمندی دست به انتخاب زده‌اند. استفاده از الماس‌های ریز در کنار این المان‌ها، بر جذابیت وزیبایی کار افزوده است.

 

مدل گوشواره جواهر زنانه

مدل انگشتر جواهر زنانه

مدل دستبند جواهر زنانه

مدل ساعت جواهر زنانه

مدل حلقه جواهر زنانه

مدل جواهرات زنانه

مدل جواهر زنانه

 

منیع : مدآنلاین

 

تبلیغات