پای جواهرات دست‌ساز که به میان می‌آید، حرف اول را هنر می‌زند. جواهرسازان خلاق همه داشته‌های خود را روی دایره می‎ریزند و با صرف مدت زمانی طولانی، اثری می‌آفرینند که به واقع اثر هنری است. در اینجا مجموعه‌ای زیبا از النگوهای باریک سبک هاوایی را می‌بینیم که هنرمندی جواهرساز، به تمامی در آنها، به تمامی، نمایان است. مهارت طراحان در ایجاد اشکال زیبا از یکسو و زیبایی خیره‌کننده نقش‌ها از سوی دیگر، باعث می‌شود تا به آفریننده چنین نقش‌هایی آفرین گفت.
 

مدل النگوی طلای ظریف

 

مدل النگو طلا

 

پای جواهرات دست‌ساز که به میان می‌آید، حرف اول را هنر می‌زند. جواهرسازان خلاق همه داشته‌های خود را روی دایره می‎ریزند و با صرف مدت زمانی طولانی، اثری می‌آفرینند که به واقع اثر هنری است. در اینجا مجموعه‌ای زیبا از النگوهای باریک سبک هاوایی را می‌بینیم که هنرمندی جواهرساز، به تمامی در آنها، به تمامی، نمایان است. مهارت طراحان در ایجاد اشکال زیبا از یکسو و زیبایی خیره‌کننده نقش‌ها از سوی دیگر، باعث می‌شود تا به آفریننده چنین نقش‌هایی آفرین گفت. هنرمندی طراح در این جواهرات به گونه‌ای اعجاب‌انگیز است که  این جواهرات را می‌توان با آثار حکاکی و قلم‌زنی ایرانی  برابر دانست. 

 

مدل النگو طلا ایرانی

مدل النگو تک پوش طلا

مدل النگو طلا سفید

مدل النگو جدید

مدل النگو عربی

مدل النگو طلا

مدل النگو پهن

 

منیع : مدآنلاین

 

تبلیغات