ولز جنوبی

ولز جنوبی

جهانگردی - قاره استرالیا - ولز جنوبینیو ساوت ولز (در انگلیسی: New South Wales) یا "ولز جنوبی نو" نام یکی از ایالتهای کشور استرالیاست. مرکز این ایالت شهر سیدنی است که بزرگ‌ترین شهر
تبلیغات